Gayido

Függelék (La apendiso)

Az egyes verziókban történt változások

 • La Bivokalos”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Duopevokalos volt.
 • A “gu” betűkapcsolat: Először az 1999-es verzióban szerepelt.
 • A mássalhangzók: Az eredeti, 1994-es verzióban egyes betűk kiejtése eltérő volt: *c [ʦ] , *ch [ʧ], *sh [ʃ], *x [ks], *z [z]. A későbbiekben az ilyen helyesírási változások jelölésétől eltekintek.
 • La Acento”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Akcento volt.
 • La Morfologo”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Morfologio volt.
 • La Nomos”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Substantivo, az 1996-os verzióban *La Nomenos volt.
 • La Komuna Nomos”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Komuna Substantivos, az 1996-os verzióban *La Komuna Nomenos volt.
 • pluro”: Az eredeti, 1994-es verzióban *pluralo volt.
 • nominato”: Az eredeti, 1994-es verzióban *nominativo volt.
 • preposito”: Az eredeti, 1994-es verzióban *prepositivo volt.
 • La Propria Nomos”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Propria Substantivos, az 1996-os verzióban *La Propria Nomenos volt. Az eredeti változatban még voltak áthasonuló nevek is. Ezektől a későbbi változatokban megváltam.
 • La Artikolo”: Az 1994-es, az 1996-os verziókban még *La Artikulo volt.
 • La Defina Artikolo”: Az 1994-es, az 1996-os verziókban még *La Defina Artikulo volt.
 • La Undefina Artikolo”: Az 1994-es, az 1996-os verziókban még *La Undefina Artikulo volt.
 • La Ajeto”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Adjektivo volt.
 • La Formato de Komparato”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Komparaciono volt. Maga a fokozás is más kifejezésekkel történt. Az 1996-os verzióban történ egy nagyobb változás, a mai forma az 1999-es verzióban állt fel.
 • La Prenomos”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Pronomos, az 1996-os verzióban *La Pronomenos volt.
 • La Persona Prenomos”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Personpronomos, az 1996-os verzióban *La Persona Pronomenos volt.
 • lesi”: Az eredeti, 1994-es verzióban *ili volt.
 • La Unpersona Prenomos”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Unpersonprenomo, az 1996-os verzióban *La Unpersona Pronomenos volt.
 • La Reflesa Prenomos”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Reflexiva Pronomo, az 1996-os verzióban *La Reflesa Pronomenos volt. Az eredeti verzióban a képzés módja is más volt.
 • La Posesa Prenomos”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Posesiva Pronomos, az 1996-os verzióban *La Posesa Pronomenos volt.
 • La Uni e la Ali Prenomos”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Unia e la Alia Pronomos, az 1996-os verzióban *La Unia e la Alia Pronomenos volt. Az 1988-as verzióban vesztették el -a végződésüket.
 • La Reciproka Prenomos”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Reciproka Pronomo, az 1996-os verzióban *La Reciproka Pronomenos volt.
 • uni la ali”: Az eredeti, 1994-es verzióban volt egy *si/isi reciproka változata is.
 • La Tabela Prenomos”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Tabela Prenomos, az 1996-os verzióban *La Tabela Pronomenos volt. Az eredeti tősor *w-, *t-, *ch-, *n-, *k- volt, ez 1996-ban *w-, *s-, *c-, *n-, *k-ra módosult, majd 1999-ben a jelenlegi alakokat kapta meg.
 • ce-”: Az eredeti, 1994-es verzióban *chi volt, és külön íródott.
 • yen” és “ayen”: Az 1996-os verzióban *yene és *ayene volt.
 • La Numeros”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Numeralo, az 1996-os verzióban *La Numeralos volt.
 • La Kardina Numeros”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Kardinala Numeralo, az 1996-os verzióban *La Kardina Numeralos volt. Az eredeti verzióban egyes számformák is eltérőek voltak.
 • ambu”: Az eredeti, 1994-es verzióban *ambe, az 1996-osban *ambu, majd 1998-asban *botu, 1999-től a mai alak él.
 • La Orda Numeros”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Orda Numeralo, az 1996-os verzióban *La Orda Numeralos volt.
 • -esma”: Az 1999-es verzióig a képzés csak az -a képzővel történt.
 • La Multiplika Numeros”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Multiplika Numeralo, az 1996-os verzióban *La Multiplika Numeralos volt.
 • La Frazia Numeros”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Frakcia Numeralo, az 1996-os verzióban *La Frazia Numeralos volt.
 • La Kolekta Numeros”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Kolektivnumeralo, az 1996-os verzióban *La Kolekta Numeralos volt.
 • La Divida Numeros”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Diviza Numeralo, az 1996-os verzióban *La Divida Numeralos volt.
 • La Operatos”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Operacionos volt.
 • A műveletek nevei közül a decima frazio, adito, substrato, elevato, potento, estrazio, radiso, proporto az eredeti, 1994-es verzióban *decimala frakciono, *adiciono, *substrakto, *elevaciono, *potenciono, *extrakciono, *radixo, *proporciono volt.
 • kam”: Az eredeti, 1994-es verzióban *kien, az 1996-osban és az 1998-asban *quam, majd 1999-től a mai alak használatos.
 • Az eredeti, 1994-es és az 1996-os verzióban máshogy képződtek az időkifejezések.
 • Az eredeti, 1994-es, az 1996-os és az 1998-as verzióban máshogy képződtek az dátumkifejezések.
 • A tabellaszavak változása miatt az eredeti, 1994-es, az 1996-os és az 1998-as verzióban máshogy történt a kor megkérdezése.
 • -amente”: Az eredeti, 1994-es, az 1996-os és az 1998-as verzióban csak -e volt a képző.
 • La Flesio de Aktiva Verbos”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Konjugaciono de Aktiva Verbos volt. A ragozás az 1996-os, valamint a 2002-es verzióban is megváltozott.
 • Kondizialo”: Az eredeti, 1994-es verzióban *Kondicionalo volt.
 • La Flesio de Pasiva Verbos”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Konjugaciono de Pasiva Verbos volt. A ragozás az 1996-os verzióban megváltozott.
 • Imperfeto”, “Perfeto” és “Predito”: Az eredeti, 1994-es verzióban *Imperfekto, *Perfekto és * Predikto volt.
 • La Kausata Verbos”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Kauzativa Verbos volt.
 • La Reflesa Verbos”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Reflexiva Verbos volt, és létezett a mai mellett egy *-isiar képzős alak is.
 • A “La Ausiliara Verbos” az 1998-as verzióban jelent meg először.
 • La Prepositos”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Prepozicionos volt. Néhány elöljáró az idők folyamán megváltozott (*de -> da, de, di; valamint az 1996-os verzióban számos összetett elöljáró megszűnt).
 • La Konjuntos”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Konjunkcionos volt. Az idők folyamán egyes kötőszók megváltoztak: 1996: *nek -> ne; *quamquam -> *quau; új: anke; 1999: *quam -> kam; *quau -> benke.
 • La Interjetos”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Interjekcionos volt.
 • La Wortkreativo”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Wortfikciono volt.
 • La Muto de Estremitos”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Mutaciono de Extremitos volt.
 • La Ortografo”: Az eredeti, 1994-es verzióban *La Ortografio volt. Az 1996-os verzióban ez a rész jócskán kibővült...
 • Az eredeti, 1994-es és az 1996-os verzióban a Dotoro/Dro még nem szerepelt.