Gayido

Quatresma leziono / Negyedik lecke

Birtokviszony

A birtokos névmások: mia, tia, lia; nosia, vosia, lesia; sia. Helyzetük szerint más a jelentésük: a jelzett szó előtt az én ...-m, ..., önállóan az enyém, ... jelentéssel rendelkeznek, ilyenkor névelővel állnak.

Mi visites mia dentisto.Meglátogattam a fogorvosomat.
Li visites lia (sia) matro.Meglátogatta a (saját) anyját.
Li perdes lia parapluvo.Elvesztette az esernyőjét.
Li admires sia capelos.Megcsodálták a saját kalapjaikat.
Li admires lia capelosi.Megcsodálták a kalapjaikat.

A birtokviszony másik formáját a birtok + de + birtokos szerkezettel képezhetjük: amiko de mi (= mia amiko) – a barátom.

Képzők

Valaminek a származási helyét az -eri- képzővel alkothatjuk: capelocapelerio (kalapkalapgyár).

Valamilyen cselekvésből az -il- képzővel alkothatunk eszközneveket, hasonlóan az -ag- képző segítségével eszközökből cselekvést alkothatunk: fotografarfotografilo (fényképeznifényképezőgép); klavoklavagar (kulcszárni), martelomartelagar (kalapácskalapálni).

Helyiségneveket az -ey- képzővel készíthetünk: kavalokavaleyo (istálló), lernarlerneyo (tanulnitanulóhely). Természetesen sok olyan alapszó van, amely egy -ey-jel képzett szó speciális változata: universitato (egyetem), skolo (iskola).

Valaminek a helyét, tartóját az -uy- képző segítségével adhatjuk meg: inkoinkuyo (tintatintatartó), kafeokafeuyo, de kafekruco (kávékávés dobozkávéskanna), teoteuyo, de tekruco (teateás dobozteáskanna), sigarosigaruyo (szivarszivardoboz).

Egyes dolgok hatókörét az -i- képzővel kapjuk: dukodukio (herceghercegség), episkopoepiskopio (püspökpüspökség).

A teljes egész egy részét az -ed- képzővel fejezhetjük ki: bokobokedo (szájfalat).

Társalgás

Bona matino!Jó reggelt!
Bona jorno!Jó napot!
Quale ti standas?Hogy vagy?
Tre bone.Nagyon jól.
Me dankas!Köszönöm.
Ka ti esas fatigita?Fáradt (vagy)?
Tote ne!Nincs mit.
Yes, kelkete.Igen egy kicsit.
No, sinyoro.Nem uram.
Mi pregas.Tessék.
Ka ti durstas?Szomjas vagy?
Doni a mi un glaso.Adj egy poharat.
Taso de teo.Egy csésze tea.
Ka ti desiras...?Kér egy ...-t?
Quale ti standas?Hogy vagy?
Mi ne objezionas.Nem bánom.
Ne importas.Nem számít.