Gayido

Quintesma leziono / Ötödik lecke

Kérdő és vonatkozó névmások

A kérdő és vonatkozó névmások egyformák, csak helyzetük és jelentésük különbözteti meg őket egymástól. A quion élőlényekre, a quio tárgyakra vonatkozik, míg mindkettő többes száma a quios. Esetenként a quion melléknévi jelentést is kaphat.

Quion esas talie?Ki van ott?
La viro quion parolis.A férfi, aki beszélt.
Quio eventes?Mi történt?
Quios paroles?Kik beszéltek?
La viros quios paroles.Az emberek, akik beszéltek.
Quion viro paroles?Melyik férfi beszélt?

Többes számú szerkezetek

A többes számú jelzős szerkezetekben a melléknév sohasem kerül többes számban, ezzel szemben, ha a melléknév főnévi helyzetbe kerül (önállóan áll), akkor megkaphatja a többes szám -os jelét. Ugyanez vonatkozik a névmásokra is.

blanka hundosfehér kutyák
nigra kavalosfekete lovak
la blankos e la nigrosa fehérek és a feketék
Li manjes sia pomos, el manjes sias.ő eszi a saját almáját, ő pedig a sajátjait.

Szóképzés

A melléknév -a végződésének -o-ra cserélésével képezhetünk főneveket: bonabono (a jó). Ugyanez természetesen visszafelé is érvényes: oroora (aranyarany-).

Képzők

A melléknévképzők közül az idegen szavakban a magyarban is megtalálható az -al-: razionorazionala (rációracionális).

Az -os- valamiből gazdagságot, telítettséget jelent: kurajokurajosa (észeszes), grandagrandosa (nagyóriási).

Az -em- a gyökben kifejezett fogalom iránti fogékonyságot jelzi: laborolaborema (munkaszorgalmas).

Egy adott dolog milyenségét fejezi ki az -ik-, gyakori a betegségeknél: elastoelastika (rugalmasságrugalmas), alkoholoalkoholiko (alkoholalkoholista), artritoartritiko (ízületízületes).

Az -atr- valamihez hasonlóságot fejez ki: verdaverdatra (zöldzöldes), haroharatra (hajhajszerű).

Valamilyen megjelenés- vagy színbeli jellemzőt jelöl az -e- képző: violoviolea (ibolyaibolyaszínű), rosorosea (rózsarózsaszín), musomusea (egéregérszínű).

Kifejezések

Doni a mi un forketo.Adj egy villát!
Mi ne havas kuliero.Nincs kanalam.
Cetalio kultelo ne esas akuta.Ez a kés nem éles.
Pasigi a mi la salo.Add ide a sót.
Ka ti voluntaus pasigar la pano?Kérhetek egy kis kenyeret?
Ad-porti a mi un botelo de nigra biro.Hozz egy üveg barna sört!
Ka ti desiras un glaso de flava biro?Kérsz egy gyömbérsört?
Mi drinkas nur aquo.Csak vizet iszom.
Ka ti esas anti-alkoholisto?Antialkoholista vagy?
Ka ti desiras salado?Kaphatnék egy kis salátát?
Yen bela latugo.Íme egy kis finom fejes saláta!
Ka ti prenas oleo e vinagro?Kérsz olajat és ecetet?
Yen la pipro e salo.Itt a bors és a só.