Gayido

Helyesírás (La Ortografo)

Kettős mássalhangzók (La Bikonsonantos)

A gajidóban kettős mássalhangzó csak szóelemek találkozásakor jöhet létre, egyébként a kettőzés elmarad.

Elválasztás (La Separato)

Az au, eu és a gu, qu + magánhangzó, valamint a mássalhangzó + l, r nem választható el. Az egyelemű szavakat úgy választjuk el, mint a magyarban, a többelemű (összetett, illetve elő- és utóképzős) szavakat elemeik szerint választjuk szét.

Írásjelek (La Signos)

Magyar szokás szerint, de:

  • a nem teszünk pontot a senyoro, senyorino, senyorineto, valamint a dotoro rövidítései után: Sro, Sno, Sto; Dro
  • keltezésben a napokat jelentő számnevek után;
  • nem teszünk pontot az uralkodók, pápák neve után álló számok után;
  • levélben a megszólítás után nem felkiáltójelet, hanem vesszőt használunk.