Gayido

Hangtan (La Fonetiko)

A betűk (La literos)

A gajidó ábécé (alfabeto) 26 betűből áll: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

A q csak u-val együtt állhat (qu).

A mássalhangzók nevét, mint főnevet az -o végződéssel képezzük: bo, co, do, stb. Vigyázzunk a következő betűk neveire: qquo; wduobla vo.

A hangok (La Sonos)

Magánhangzók (La Vokalos)

A gajidónak öt magánhangzója van: a, e, i, o, u. Ezek közül az i, o, u ejtése megegyezik a magyar hang ejtésének. Az a hang ejtése megegyezik a palócos, rövid á hangéval (fonetikai jele [a]). Az e kicsit zártabb, mint a magyar e hang, kissé é-s színezetű (fonetikai jele [e]).

Kettőshangzók (La Bivokalos)

Két diftongus van: az au és az eu. Kiejtésük hasonlít a magyaréra, írásban viszont vigyáznunk kell arra, hogy nem választhatóak el. Ezen kívül a diftongusok közé kell sorolni a qu és a gu u-ja, és az őt követő magánhangzó kapcsolatát is. Ezeket a betűkapcsolatokat sem választhatjuk el.

Mássalhangzók (La Konsonantos)

A b, d, f, g, h, k, l, m, n, p, r, t, v betűket úgy ejtjük, mint a magyarban. A többi betű ejtése a következő:

  • c — magyar cs [ʧ]
  • j — magyar dzs [ʤ]
  • qu — mint az angol qu (magyar k és egy félhangzós u) [kw]
  • s — magyar sz [s]
  • w — félhangzós u [w]
  • x — magyar s [ʃ]
  • y — magyar j [j]
  • z — magyar c [ʦ]

Minden mássalhangzót minden helyzetben a fenti módon kell ejteni.

A hangsúly (La Acento)

A hangsúly mindig az utolsó előtti szótagon van. Dinamikus, így a hangsúlyos szótag csak nyomatékot kap, de nem nyúlik meg. A kettőshangzók első tagja lehet csak hangsúlyos: kara ['kara], aplauso [ap'lauso].