Gayido

Szóalkotás (La Wortkreativo)

A szóalkotás szabálya a következő: az összetett szavakat a szavak egyszerű egyesítésével alakítjuk; a főszó áll az összetétel végén. A végződés is önálló szónak tekintendő. Pl.: vapornavo (gőzhajó): vapor- (gőz), nav- (hajó), -o (a főnév végződése).

A végződéscsere (La Muto de Estremitos)

A végződéscsere a szóképzés legegyszerűbb módja. Az egyféle elemű szavakból különféle elemű szavak keletkeznek. Pl.: belabelo.

A képzők (La Afisos)

Az utóképzők (La Sufisos)
 • -ac- — silányító jelentésű
 • -ad- — gyakorító képző
 • -ag- — eszközzel való cselekvés; szerszám, eszköz képző
 • -aj- — egy cselekvés/tulajdonság konkrét megnyilvánulása
 • -al- — viszony
 • -am- — kedvtelés, valami szeretete
 • -an- — tag, hozzátartozó, követő, lakos
 • -ar- — gyűjtőnevek képzésére
 • -ari- — akire a cselekvés irányul
 • -e- — -szerű, -látszó, -tűnő
 • -ebl- — lehetségesség
 • -eg- — nagyító képző
 • -em- — hajlandóság
 • -end- — megfelel a magyar -andó, -endő képzőnek
 • -er- — alkalomszerű, amatőr foglalkozás
 • -eri- — valaminek a helye, helységképző
 • -es- — tulajdonság (melléknévként pl. "szépség")
 • -esk- — valamilyenné válni
 • -esm- — sorszám
 • -estr- — parancsnok, vezető
 • -et- — kicsinyítő
 • -ey- — hely
 • -foy- — szorzószámnév képző
 • -i- — országnév; tudós nevéből a tudomány neve
 • -id- — szülött, leszármazott, utód
 • -ier- — tartó, edény tartály
 • -if- — valami keletkezése
 • -ig- — műveltető képző
 • -ik- — betegség
 • -in- — nőstény, nőnemű lény
 • -ind- — méltó valamire
 • -is- — valamit iparszerűen végezni
 • -ism- — tan; mozgalom; cselekvésmód; rendszer; nyelvi sajátosság; betegesség
 • -ist- — hivatásszerűen foglalkozó; valamilyen "-izmus" híve
 • -it- — gyulladás
 • -iv- — valamire képes (magyar -keny képző is!), hajlamos
 • -obl- — szorzószámnév képző
 • -oid- — féleség
 • -on- — törtszámnév képző
 • -op- — osztószám
 • -os- — anyagi dússág
 • -ul- — hímnemű lény
 • -un- — az egész részének kifejezésére
 • -ur- — munka eredménye

Ezek állhatnak önálló szóként is.

Az előképzők (La Prefisos)
 • anti- — vmi elleni, ellenes
 • auto- — önmagától működő
 • bi- — kettős, két-
 • bo- — házasság révén létesült viszony
 • cef- — fő-
 • des- — az alapszó teljes ellentéte
 • dis- — szét, széjjel
 • ek- — mozzanatos, kezdő igét képez
 • es- — volt-
 • ge- — mindkét nem együttes kifejezése
 • fak- — mű-
 • far- — valamitől távol(ra)
 • fi- — aljasító jelentésű
 • mi- — fél-; majdnem
 • mis- — helytelen, téves, rossz
 • par- — teljesség (pl. kiolvasni)
 • para- — vmi ellen védő
 • prim- — ős
 • pro- — vmi előtti, elő-
 • pseudo- — ál-
 • quadro- — négyszeres, négy-
 • re- — újra, újból; vissza
 • retro- — hátra
 • tri- — háromszoros, három-
 • un- — -tlan, -tlen
 • vice- — helyettes
 • vir- — férfi-

A viszonyszók is állhatnak előképzőként.