Gayido

Sisesma leziono / Hatodik lecke

A mutató névmások

A magyar mutató névmásoknak az talio szócska felel meg. Ha szükség van a távolság megkülönböztetésére, akkor a cetalio névmást használjuk közelre (ez), az talio névmást pedig távolra (az). Mindkét számban ugyanabban az alakban használjuk. Ha a rámutatást ez a ... formában kívánjuk használni, akkor erre a kifejezésre a talion felel meg.

Ka talio esas tia libro?Ez a te könyved?
Talio libros esas mia.Ezek a könyvek az enyéim.
Cetalio esas bona, talio esas mala.Ez jó, az rossz.
Quio esas cetalio?Mi ez?
Cetalion esas libro, talion esas plumo.Ez (a dolog) egy könyv, az (a dolog) egy toll.

Az (az,) amely fordítására használjuk a talio quio (többes száma talios quios) formákat.

Talio quio mi dicas esas ...Amit mondok az az, hogy ...
Yen omnia fruktos, preni talios quios ti preferas.Van itt mindenféle gyümölcs, válaszd azt, amelyiket akarod.

Birtokviszony

Az akié szerkezetet a de quion szavakkal fordítjuk.

La autoro, pri la libro de quion mi paroles.Beszéltem a szerzővel, akié a könyv.

Képzők

A para- valami elleni védelmet jelöl: parasuno (nap ellen védő), paravento (szélvédő), parapluvo (esernyő).

A cselekvés teljességére utal a par- előképző: lektarparlektar (olvasnikiolvasni), drinkarpardrinkar (innimeginni), lernarparlernar (tanulnimegtanulni).

Az -esk- képzővel jelöljük a valamilyenné válás folyamatát: dormardormeskar (aludnielaludni), virovireskar (férfi, férjférfivé válni), vidatvidateskar (látszóláthatóvá válni).

A tartós, szokásosan ismétlődő cselekvéseket az -ad- képzővel fejezhetjük ki: dansardansodansado (táncolnitánctáncolás).

A műveltetőképző az -ig-: dormardormigar (aludnialtatni), belabeligar (szépszépíteni).

Az -is- képző valamilyen eszközzel végzett cselekvést jelöl (gyakran a sur- előképzővel használjuk, amely ilyenkor befedést, letakarást jelent): armoarmisar (karátkarolni), limitolimitisar (határbehatárol), adresoadresisar (címmegcímez); orosurorisar (aranybearanyoz, arannyal bevon).

Valaminek a létrehozásának jelölésére az -if- képzőt használjuk: floroflorifar (virágvirágzik), sangosangifar (vérvérzik).

Kifejezések

Mi volas pakigar cetalio.Be akarom ezt csomagolni.
Doni a mi pak-papero.Adj egy kis csomagolópapírt.
Mi bezonas un kordeto.Kérek egy darab spárgát.
Ka ti havas siglowaso?Van egy kis pecsétviaszod?
Mi povas donar a ti gluo.Tudok adni egy kis ragasztót.
Talio konvenos.Bárcsak adnál.
Quie esas la botelo de gluo?Hol a ragasztósüveg?
Yen cetalie.Itt van.
Ne esas pinselo in li.Nincs benne ecset.
Yen la pinselo.Itt az ecset.
Nun mi desiras etiketo.Most akarok egy címkét.
Gumisita etiketo.Egy öntapadós címke.
Mi ne havas un gumisita.Nekem nincs öntapadós.
Ka cetalio konvenis?Akarsz egyet?
Yes, danko.Igen, köszönöm.