Gayido

Setesma leziono / Hetedik lecke

Számok

Az alapszámok nullától tízig: nulu, unu, duu, triu, quatru, quintu, sisu, setu, otu, nonu, deku. Száz: centu; ezer: milu; millió: milionu; billió: bilionu.

A fenti alapszámokból képezzük a többit: elé tett szám (egybe írjuk, a szorzó elveszti az -u-ját) szorzatot, mögé tett szám (külön írjuk) összeget ad: 11 – deku unu; 12 – deku duu; 20 – dudeku; 21 – dudeku unu; 56 – quintdeku sisu; 178 – centu setdeku otu; 1066 – milu sisdeku sisu; 1923 – milu noncentu dudeku triu. Ha számokat sorolunk fel, akkor egyszerűen egymás után mondjuk őket: 1923 – unu nonu duu triu.

A sorszámneveket a tőszámnevekből az -esma képzővel alkotjuk, ilyenkor a többtagú számokat egybeírjuk: unesma (első), dekduesma (tizenkettedik), omnio duesma dio (minden második nap).

A tő- és sorszámnevek állhatnak főnévi vagy határozói alakban is, sajátos jelentéssel: uno (egység), une (bizonyos értelemben), duo (pár), trio (trió), dekduo (tucat), unesmo (az első ...), unesme (először), dekesmo (a tizedik).

Törtszámokat az -im- képzővel alkothatunk: duimo (fél), quatrimo (negyed), dekimo (tized), centimo (század), du triimos (kétharmad), sep okimos (hétnyolcad).

Szorzószámokat az -opl- segítségével képezhetünk: duopla (kétszeres, dupla), centopla (százszoros); hasonlóan multopla (sokféle). A -szor, -szer, -ször kifejezésére használjuk a -foye képzőt: unfoye (egyszer), trifoye (háromszor), centfoye (százszor).

Csoportképző számneveket az -op- képzővel alkothatunk: quatrope (négyesével); hasonlóan: pokope (apránként), vortope (szóról szóra).

Számos előképzővel találkozhatunk, amelyek számnevekből alakultak ki: mono-, bi-, tri-, quadri-, quinqua-, sexa-, septua-, okto-, nona-; mono-plano (egyfedeles repülőgép), bi-plano (kétfedeles repülőgép), tri-folio (háromlevelű lóhere), quadri-pedo (négylábú).

Melléknévi igenevek

A jelen idejű melléknévi igenév végződése -anta: vidanta (látás). A múlt idejű szenvedőé -eta: videta (látott).

Természetesen a fenti két legfontosabb melléknévi igenévnek megvan mind a három időben a maga cselekvő és szenvedő alakja, azonban ezeket ritkán használjuk (ráadásul igen nehéz őket magyarra fordítani). A következő táblázatban bemutatjuk az összest (mivel az analitika nagyon hasonlít az angoléhoz, megadjuk az angol formákat is):

Jelen idő, cselekvő vid-anta (látás; A.: seeing)
Jelen idő, szenvedő vid-ata (“látva lenni”, A.: being seen)
Múlt idő, cselekvő vid-enta (“látás volt”; A.: having seen)
Múlt idő, szenvedő vid-eta (látott; A: seen)
Jövő idő, cselekvő vid-inta (“leendő látás”; A.: about to see)
Jövő idő, szenvedő vid-ita (“leendő látott”; A.: about to be seen)

Képzők

Valaminek a rossz mivoltát a mis- képzővel fejezhetjük ki: komprenarmiskomprenar ((meg)értenifélreérteni).

A tagadást kifejezhetjük a ne- előképzővel is: utilaneutila (hasznoshasználhatatlan).

Kifejezések

Quiu ti evas?Hány éves vagy?
Mi evas deku (yaros).Tíz (éves vagyok).
Li eves trideku.ő harminc (éves) volt.
Quiun mi eves setu...Amikor hat voltam...
Li esas evosa (grandeva).Koros.
La evosa sinyorulo.Az érett férfi.
Mia evo esas quatrdeku yari.Negyvenes éveimben járok.
La infanteto evis kin monati.A csecsemő hat hónapos.