Gayido

Mondattan (La sintaso)

A szórend (La Wortordo)

A gajidó szórend elvben szabad, a fő elve: minden mondatrész álljon amellett, amelyre közvetlenül vonatkozik. A ne tagadószó mindig az előtt a szó előtt áll, amelyre vonatkozik. Nincs kettős tagadás.

Az alany és az állítmány egymás mellett áll. A tárgy általában az állítmány után áll. Határozók, jelzők a mondat elején vagy végén állhatnak. Névelő után nem állhat viszonyszó. A mondatrészeket úgy hangsúlyozzuk, hogy az alany és állítmány elé helyezzük őket.

Kérdések (La questios)

Az eldöntendő kérdéseket a ka kérdőszóval vezetjük be. Más kérdésekben a ka helyett a vonatkozó névmást használjuk.

Ka ti kredas?Hiszel?
Ka ti komprenes?Megértetted?
Quie ti lojas?Hol élsz?